Illustration of people sitting together

Inkludert meg?

- et undervisningsopplegg om ensomhet og utenforskap

Inkludert meg? er et undervisningsopplegg for ungdomsskole og videregående skole, som skal bidra til å hindre og lindre ensomhet og utenforskap. Med utgangspunkt i 8 korte filmer får elevene refleksjonsoppgaver og aktiviteter som skal øke bevisstheten rundt og kompetansen på inkludering – av seg selv om andre.

I klassesettet, som bestilles gratis hos subjectaid.no, finnes elevhefte og lærerhefte, plakater og aktivitetskort. Fritt tilgjengelig på nett finnes app med filmer og oppgaver, samt nettside med klasseoppgaver og alle filmene i tekstet og synstolket versjon.

I tillegg til å fokusere på inkluderende språk og væremåte, retter undervisningsopplegget fokus mot hva ungdommer selv kan gjøre for å komme ut av egen ensomhet.

Om Inkludert meg?

  • Undervisningsopplegget inkludert meg?  er utviklet som en respons på funnene i rapporten Psykt ensom fra 2021, som viste at over halvparten av alle ungdommer i Norge kjenner på ensomhet.
  • Med utgangspunkt i 8 korte filmer om ungdommer i utenforskapssituasjoner skal elevene drøfte og trene på inkludering.
  • I grupper må elevene ta stilling til situasjoner, gjøre valg, komme med egne forslag og trene på inkluderende replikker.
  • Alt tilrettelegges av et elevhefte og en lærerveiledning, med tilhørende app, oppgavekort, plakater og nettside.
  • Til forskjell fra mange eksisterende mobbe- /inkluderingsprogram, som legger et tungt ansvar på elever som skal inkludere andre, flytter inkludert meg? noe av fokuset over på den som føler seg ensom eller utenfor. Hva kan jeg selv gjøre for oftere å bli inkludert? Hvordan kan jeg greie å komme meg ut av den trygge komfortsonen, ut i utviklingssonen, for å få kontakt? Dette for å skape et mer varig innenforskap enn det som lett blir tilfellet når ansvaret legges på ‘alle andre’.
  • Materiellet er universelt utformet. Filmer er tekstet og synstolket.
  • Undervisningsopplegget er utviklet av Norges Røde kors i samarbeid med elever og klasser på ungdomsskole og videregående skole.
  • Prosjektet inkludert meg? er støttet økonomisk av Utdanningsdirektoratet og Stiftelsen Dam.

Spørsmål: Send e-post til skole@redcross.no